Psalmi 4:9

Në paqe do të shtrihem dhe do të fle, se vetëm ti, o Zot, më strehon në vend të sigurtë.