Pak Histori

Etapa I: Përgatitja për fillimin e veprës . Perëndia në shumë mënyra dhe duke përdorur disa besimtarë në veçanti si Danillo VALLA, Salvatore CORCELLI, Librado SALGADO, etc, po nxiste individualisht besimtarë e gradualisht edhe gjithë kishën e Manfredonias në fundvitet 80 drejt Shqipërisë, e në veçanti drejt qytetit të Vlorës.

Por fillimisht në Vlorë nga dhjetori 1991 deri në verën e 1992 bënte vizita një herë në javë dhe zhvillonin takime ungjillizimi një skadër misionare nga Tirana të organizuar nga vëllezërit S. KORCELLI dhe L. SALGADO.

Etapa II: Fillimi dhe përparimi i veprës 1992 – 2001. Në verën e vitit 1992, pas disa takimesh intensive të drejtuesve të katër kishave të Manfredonias, erdhi në Vlorë çiftet e para: Michele&Graziella CIOCOLA dhe Domenico&Eva CIOCICOLA, të cilët organizuan takime fëmijësh, vizita dhe shpërndarje literature në rrugë. Në vjeshtën e këtij viti filluan edhe takime javore me familjet përreth shtëpisë misionare. Ndërkaq edhe çifte apo vëllezër e motra të tjerë erdhën duke ndërruar njëri-tjetrin për periudha të skurtëra kohe: Andrea& Giusepina CIOCIOLA, Mateo&Pasquina LAURIOLA, Micelle PAPAGNA, Rafaele&Enza e Rachelle PASCALE, Michelle  BORGOMASTRO, Pietro&Gina SANTAMARIA, Pasquale MURGO, etj. Perëndia përdori në shumëprej tyre thjeshtësinë dhe përulësinë e tyre për të shkuar në çdo rrugë të qytetit për të shpërndarë ungjillin, pa qenë misionarë të mirëfilltë.

Në 25 prill 1993 u bënë pagëzimet e para në Teatrin e Qytetin dhe kështu mori trajtë KUV Vlorë. Ndërkaq Domenico&Eva COIOCOLA, sëbashku me dy fëmijët e tyre Rebeca e Andrea u vendosën në Vlorë dhe Zoti i përdori deri në vitin 2001, derisa kisha njohu pleqësinë e saj (Selamet ZENELI e Gentian JONUZAJ) dhe dhjakët (Ylli VEIZAJ e Ilir ÇOBANI).

Etapa III: Kisha ecën përpara 2001- 2006. Njohja e pleqësisë dhe e dhjakëve shënoi mbarimin e periudhës misionare dhe fillimin e vetqeverisjes (autonomisë) së kishës. Kisha eci përpara dhe rritej, por ndihej nevoja e një pjekurie dhe përvoje më të madhe, në veçanti nga pleqtë dhe dhjakët. Kjo padyshim që përcaktoi edhe mangësi apo gabime të pashmangshme. Ndërkaq një grup adoleshentësh në kishë po rriteshin në shtat dhe besim duke marrë edhe përgjegjësi e shërbesa. Erdhën martesat e para që janë bërë deri sot plot 18.

Etapa IV: Moment reflektimi dhe Pjekurie 2006-2013 Në vitin 2006 kisha ngeli pa pleqësi dhe në këto kushte një grup vëllezërish, në përbashkësi dhe harmoni me kishën formuan një Grup Shërbimi që udhëhoqi kishën deri në nëtor 2011, si për nevojat që kishte kisha, ashtu edhe në proçesin e njohjes së pleqësisë së re. Kisha u drejtua nga tre vëllezër që ishin në provë si kandidatë për pleq.

Etapa V: Një Vizion të Ri (2014- Vazhdim) 

Kisha Ungjillore Vlorë

Nëse po lexon këtë mesazh do të thotë që je duke kërkuar për një Kisha, ose duke kërkuar përgjigjie për pyetje të rëndësishme të jetës, Ndoshta ke qënë prezent në ndonjë nga takimet e Kishës tonë. Na lejo te bëjmë një prezantim kush është Kisha Ungjillore e Vlorë.

  • Kisha “Ungjillore Vlorë” është një kishë e krishterë ungjillore me traditë nga Lëvizja e Vëllezërve.
  • Ne besojmë në Shpëtimtarin Jezus dhe Biblën, si fjalën e Perëndisë.
  • Ne adhurojmë Zotin, si krijues dhe sundues të gjithësisë.
  • Ne besojmë se Falja, shpëtimi, ndryshimi, ripërtëritja, shpengimi, dhe pranimi në një marrëdhënie me Perëndinë vijnë nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus, me anë të dashurisë së Perëndisë.

VIZIONI JONË

“Ne shikojmë jetët tona në shërbim të Perëndisë duke u transformuar, besojmë në Fuqinë e Ungjillit Jetëndryshues, duam të shikojmë jetën e Vlonjateve të ndryshuar nga Fjala e Perëndisë, duke ungjillizuar, dishepullizuar, themeluar të krishterë të fokusuar në mision, trajnuar udheheqës shërbëtor të rinj me anë të dhënies së përgjegjësive dhe të sigurojmë bazë materiale që të mund të shërbej për Mbretërinë e Perëndisë ”

MISIONI YNË

Ne dëshirojmë të shfaqim dashurinë e Krishtit të gjithë Vlonjatëve, dhe të arrijmë çdo shtëpi të vlorës me Ungjillin.
Të njohim Krishtin dhe të bëjmë të mundur që të tjerët ta njohin Atë!

66

LIBRA TË BIBLËS

1992

UNGJILLORËT VLORË

7

TAKIME JAVORE

24

LUTJE PËR SHQIPËRINË

Përkujdesje ndaj njëri-tjetrit

Shërbejmë Komunitetin tonë

Shprehim dashurinë me Vepra

Pse një Vizion?

Mandati

Mandati “  Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi dhe, kur e panë, e adhuruan; por disa dyshuan. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen``.” Mateu 28:16-20

Urdhërimi për Kishën Lokale

Mbas urdherimit te madh vjen keshilla per Kishen Lokale:  Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Prej të cilit gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyrë dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit, për ndërtimin e vetes së tij në dashuri.” Efesianet 4:11-16

Veprimi ynë në Praktikë

“Ne shikojmë jetët tona në shërbim të Perëndisë duke u transformuar, besojmë në Fuqinë e Ungjillit Jetëndryshues, duam të shikojmë jetën e Vlonjateve të ndryshuar nga Fjala e Perëndisë, duke ungjillizuar, dishepullizuar, themeluar të krishterë të fokusuar në mision, trajnuar udheheqës shërbëtor të rinj me anë të dhënies së përgjegjësive dhe të sigurojmë bazë materiale që të mund të shërbej për Mbretërinë e Perëndisë ”

Jetë të ndryshuara

VARG FRYMËZUES