Kisha Ungjillore Vlorë

Nëse po lexon këtë mesazh do të thotë që je duke kërkuar për një Kisha, ose duke kërkuar përgjigjie për pyetje të rëndësishme të jetës, Ndoshta ke qënë prezent në ndonjë nga takimet e Kishës tonë. Na lejo te bëjmë një prezantim kush është Kisha Ungjillore e Vlorë.

  • Kisha “Ungjillore Vlorë” është një kishë e krishterë ungjillore me traditë nga Lëvizja e Vëllezërve.
  • Ne besojmë në Shpëtimtarin Jezus dhe Biblën, si fjalën e Perëndisë.
  • Ne adhurojmë Zotin, si krijues dhe sundues të gjithësisë.
  • Ne besojmë se Falja, shpëtimi, ndryshimi, ripërtëritja, shpengimi, dhe pranimi në një marrëdhënie me Perëndinë vijnë nëpërmjet besimit në Krishtin Jezus, me anë të dashurisë së Perëndisë.

VIZIONI JONË

“Ne shikojmë jetët tona në shërbim të Perëndisë duke u transformuar, besojmë në Fuqinë e Ungjillit Jetëndryshues, duam të shikojmë jetën e Vlonjateve të ndryshuar nga Fjala e Perëndisë, duke ungjillizuar, dishepullizuar, themeluar të krishterë të fokusuar në mision, trajnuar udheheqës shërbëtor të rinj me anë të dhënies së përgjegjësive dhe të sigurojmë bazë materiale që të mund të shërbej për Mbretërinë e Perëndisë ”

MISIONI YNË

Ne dëshirojmë të shfaqim dashurinë e Krishtit të gjithë Vlonjatëve, dhe të arrijmë çdo shtëpi të vlorës me Ungjillin.
Të njohim Krishtin dhe të bëjmë të mundur që të tjerët ta njohin Atë!

66

LIBRA TË BIBLËS

1992

UNGJILLORËT VLORË

7

TAKIME JAVORE

24

LUTJE PËR SHQIPËRINË

Përkujdesje ndaj njëri-tjetrit

Shërbejmë Komunitetin tonë

Shprehim dashurinë me Vepra

Pse një Vizion?

Mandati

Mandati “  Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi dhe, kur e panë, e adhuruan; por disa dyshuan. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen``.” Mateu 28:16-20

Urdhërimi për Kishën Lokale

Mbas urdherimit te madh vjen keshilla per Kishen Lokale:  Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë dhe të tjerë si barinj e mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së Birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Prej të cilit gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyrë dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit, për ndërtimin e vetes së tij në dashuri.” Efesianet 4:11-16

Veprimi ynë në Praktikë

“Ne shikojmë jetët tona në shërbim të Perëndisë duke u transformuar, besojmë në Fuqinë e Ungjillit Jetëndryshues, duam të shikojmë jetën e Vlonjateve të ndryshuar nga Fjala e Perëndisë, duke ungjillizuar, dishepullizuar, themeluar të krishterë të fokusuar në mision, trajnuar udheheqës shërbëtor të rinj me anë të dhënies së përgjegjësive dhe të sigurojmë bazë materiale që të mund të shërbej për Mbretërinë e Perëndisë ”

Jetë të ndryshuara

VARG FRYMËZUES