Efesianet 1:23

Kisha është trupi i Krishtit, është plotësia e atij që me praninë e tij bën gjithçka të plotë.