Zgjedhjet në Shtegëtimin e Njeriut

Predikimi në Mal në Ungjillin e Mateut dhe mënyra si Jezusi shikon Rrugëtimin e njeriut dhe Zgjedhjet që ne bëjmë!

Shumë shpesh ne të krishterët jetojmë në tokën gri, një tokë pa absolutitete morale, një tokë që e ka zbehur aq shumë përparimin e besimit tonë, saqë ne kemi pranuar letargjinë dhe mosbindjen si tarifën tonë të përditshme, dhe pothuajse besojmë në racionalizimet tona. Në përfundim të Predikimit të Jezusit në Mal, Manifestit të Jezusit, gjejmë një thirrje zgjimi, një thirrje për të dëgjuar dhe bindur, një thirrje për të ndjekur.