Të kujtojmë Dritën që kemi marrë ( 2 Pjetrit 1:12-21)

Unë nuk po ju tregoj përralla sepse i kam parë të gjitha gjërat me sytë e mi!

Nëse mendojmë që Perëndia është duke na folur nëpërmjet ndjenjave, emocioneve apo një diturie të pa shpjegueshme duhet që të bëjmë një kontroll të fakteve nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Sepse;

–      Ndjenjat na gënjejnë

–      Emocionet na gënjejnë

–      Eksperiencat na gënjejnë

Por Fjala e Perëndisë është e njëjtë dhe e vërtet sepse vjen prej Tij!