Frytet e besimit të Krishter (2 Pjetrit 1:5-11)

Arsyeja përse duhet të këmngulin në Shenjtërim sepse është Shenja dhe Fryti i besimit që është në ne. Me fjalë të tjera Apostulli Pjetër është duke na thënë, Nëse nuk kemi këto shënja dhe këto fryte atëhere ajo që shpallim me gojën tonë si besim nuk është i vërtet. Një jet pa shenjtëri vendos në pikëpytje besimin sepse besimi pa vepra është i vdekur.