Episod 1 (Krijimi, Perëndia, Bibla, Njeriu, Shpëtimi)

Një seri në lidhje me të vërteta që të tjerët nuk ju a thonë!