Welcome! Please Hyni

Tag: Perëndia

Mbreti Bekon Fëmijët

Mbreti Bekon Fëmijët

HYRJE “Historia do të na gjykojë në bazë të ndryshimit që sjellim në jetën e përditshme të fëmijëve”.– Nelson Mandela Bibla na mëson se fëmijët janë dhuratë nga Perëndia. “Ja, bijtë janë […]