Welcome! Please Hyni

Category: Blog Biblikë

9 Nëntor 2021

9 Nëntor 2021

Shumë shpesh pyes veten çfarë më bën mua besimtar? Çfarë të veçantë kanë Besimtarët e vërtetë nga Fetarët dhe pse shumë njerez në ditët e sotme këmbgulin ta shpallin veten […]

KONVENTA E LOZANËS

KONVENTA E LOZANËS

Hyrja Ne, anëtarë të kishës së Jezu Krishtit, nga më shumë se 150 kombe, pjesëmarrës në Kongresin Ndërkombëtar të Lozanës, lavdërojmë Perëndinë për shpëtimin e madh dhe ngazëllehemi për miqësinë […]