Welcome! Please Hyni

Category: Kush Jemi

Vizion ynë!

Për çfarë është urdhëruar kisha universal që të bëj!  Mandati “  Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi dhe, kur e panë, […]