Të explorojmë kishën (Hyrje)

Mirëseerdhe në studimin e explorimit të kishës së Krishterë dhe në veçanti të Kishës Ungjillore Vlorë, një kishë me traditën e kishave të vëllezërve.

Ky kurs do të theksojë pak se çfarë thotë bibla në lidhje me kishën dhe çfarë do të thotë të jesh antarë i një kishe. Kush janë kishat që janë pjesë e lëvizjes së vëllezërve dhe çfarë karakteristikash kanë ato. Një përmbledhje e përgjithshme e ketyre Pesë javëve studim është si mëposhtë!

Pjesa e Parë: ÇFARË ËSHTË NJË KISHË?

 1. Një panoramë Biblike e kishës
 2. Disa të vërteta Biblike
 3. Një këndvështrim Biblik për qëllimin e Kishës

Pjesa e Dytë:ÇFARË DO TË THOTË TË JESH ANTAR KISHE?

 1. Pse duhet që një i krishterë të jetë pjesë e një Kishe?
 2. Pse disa të krishterë nuk marrin përgjegjësinë të bëhen antar Kishe?
 3. Një antar Kishe dhe Bibla
 4. Një antar Kishe dhe Lutja

Pjesa e Tretë: ÇFARË E BËN NJË KISHË “KISHË”

 1. Pagëzimi
 2. Darka e Zotit

Pjesa e Katërt: PO “KISHA UNGJILLORE VLORË”

 1. Prejardhja jonë ‘Lëvizja e Vëllezërve”
 2. Besimi dhe Vlerat tona
 3. Struktura e Kishës tonë dhe Praktikat

Pjesa e Pestë: PO UNË?

 1. Çfarë do të thotë të jem pjesë e kësaj Kishe?

Deri në fund të këtij studimi ne shpresojmë që ti do të mund të arrish të kuptosh:

 • Të kuptosh rëndësinë e kishës dhe qëllimin e saj nga ana e Perëndisë.
 • Të njohësh besimin dhe praktikat e Kishës Ungjillore Vlorë.
 • Të kuptosh dhe vlerësosh përfitimet dhe përgjegjësitë e të qënit pjesë e Kishës Ungjillore Vlorë.

 

I Lutemi Perëndisë që do të inkurajohesh dhe mësosh gjatë kohës së studimit sëbashku.