Welcome! Please Hyni

Muaj: Tetor 2023

Kredoja e Apostujve

Kredoja e Apostujve

Kredo e Apostujve   Unë besoj në Perendinë, Atin e Gjithpushtetshëm, Krijuesin e qiellit dhe të tokës; dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin tonë, i Cili […]