Studimi i të 1 Pjetërit 1:3-9

YouTube video sermon

Një studio I hollësishëm varg per Varg i të Parës së Pjetrit

Studim I I zhvilluar gjatë kohës së pandemisë nga Gentian Jonuzaj