Gjithçka që kemi nevojë (2 Pjetrit 1:3-4)

Audio sermon

YouTube video sermon

Në takimin e kaluar ne kishim mundësinë të shikonimin një panoramë të përgjithshme të Letrës së 2 të Pjetrit. Atë që u përqëndruam kishte të bënte me:

  • Autorin: Apostulli Pjetër
  • Vendi nga është shkruajtur Letra: Romë
  • Kujt i drejtohej: Kishave të Azisë së Vogël
  • Mësimi kryesor i Letrës: Ata që e njohin Krishtin do të duken nga frytet e Shenjtërisë, Dallimit dhe Shpresës!
  • Dy mësime nga hyrja e Letrës:
    • Për shkak të veprës së Krishtit në Kryq për ne asnjë nuk është më afër Perëndisë se ata që besojnë Atë! Nëse ke vendosur besimin në Krishtin ti ke Perëndinë në anën tënde!
    • Njohja e Perëndisë është për shkak të hirit dhe të paqes së Tij!

Sot do të shikojmë Gjithçka që kemi nevojë (2 Pjetrit 1:3-4)