Shpresë KrishtLindje në OneTV

YouTube video sermon

Një intervist 25 minutëshe në lidhje me mitet dhe të vërtetat e KrishtLindjes!

A ka kuptim data 25 Dhjetor?

A lindi vërtet Krishti në 25 Dhjetor?

Po zbukurimet, dritat, pema, A kanë lidhje me Krishtin?

Këto edhe shumë pyetje të tjera marrin përgjigjie në këtë intervistë të shkurtër me Deni Llanaj në OneTV!