#BSKSH

Vizioni madhor i kësaj shërbese është “Student që arrijnë studentët me Ungjillin”

– Synojmë ungjillizimin e botës akademike për duke bërë takime të shpeshta!

– Shumëfishimi i grupeve për ungjillizim, mision dhe shërbim Lëvizja që bën për ty!

Kjo është motoja e Lëvizjes studentore BSKSH që zhvillon takimet në kishën tonë por jo vetëm . Kjo është një shërbesë që ka si qëllim të jetë dritë në Universitetin e Vlorës.

Mos Hezito të kontaktosh BSKSH-së!

FACEBOOK

INSTAGRAM