Shërbesa e Fëmijëve

Në ADN e lëvizjes së kishave Ungjillore të Vëllezërve ka qënë gjithmonë shërbesa e fëmijëve. Vetë Zoti Jezus tha ” Lerini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë”. Ne kemi për zemër të ndaj ungjillin me çdo fëmijë në Vlorë dhe të bëjmë të mundur që ata të njohin Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar!.

Më shumë informacione së shpejti…