#GurëTëGjallë

Gurë të Gjallë është një grup dinamik të rinjsh të moshës 14-18 vjeç, të cilët janë aktiv në jetën sociale të qytetit të Vlorës. Ky grup përfaqëson dhe shpall vlera të krishtera midis të rinjëve.

Ne besojmë se të gjithë të rinjtë kanë një potencial të jashtzakonshëm dhe nëse ata gjejnë qëllimin e duhur në jetë, mund të sjellin një ndryshim të madh në shoqërinë ku jetojnë.

Ne besojmë se ekziston një Zot që na ka krijuar dhe se duke besuar tek Ai, mund të zbulojm qëllimin e jetës së gjithësecilit prej nesh.

Për më shumë rreth shërbesësh së Gurëve të Gjallë mund të ndiqni ata në Facebook ose Instagram