TeenChallenge

Teen challenge është një shërbes që ndihmon njerzit të dalin nga varësia. Nëpërmjet kësaj shërbese nuk duam të japim një zgjidhje të problemit por të theksojmë që zgjidhja gjendet në Jezus Krishtin.