TRE16

Një shërbesë për paradoleshentë të moshës 10-14 vjeç!

Të rritemi sëbashku!

Të Njohim Perëndinë!

Të mësojmë një sjellje të Perëndishme!

…..

dhe shumë shumë shumë Argëtim

INSTAGRAM TRE16