Pa Krishtin të humbur por lajmëtar në Të!

Audio sermon

YouTube video sermon

Ne kemi arritur në përfundimin se

1- Ne Jemi mëkatar

2- Në Krishtin jemi Krijesa të reja

3- Jemi Lajmëtar të pasjtimit të Perëndise