Welcome! Please Hyni

Tag: Dekalarata e Lousanes

KONVENTA E LOZANËS

KONVENTA E LOZANËS

Hyrja Ne, anëtarë të kishës së Jezu Krishtit, nga më shumë se 150 kombe, pjesëmarrës në Kongresin Ndërkombëtar të Lozanës, lavdërojmë Perëndinë për shpëtimin e madh dhe ngazëllehemi për miqësinë […]