Welcome! Please Hyni

Tag: Fryma e Shenjtë

Ne besojmë në…

Ne besojmë në…

1. Perëndia: Ne besojmë që ka vetëm një Perëndi, i cili ekziston përjetësisht në tre persona që dallohen nga njëri-tjetri, por që janë të barabartë: Ati, Biri dhe Fryma e […]