Të njohim apostujt e Krishtit!- Simon PJETRI

Pjetri është një nga personazhet më të shquar në Ungjijtë, emocionet e të cilit shpesh e trazuan grupin e dishepujve, por megjithatë ai ishte qartë një nga të preferuarit e Jezus Krishtit , i cili e donte për zemrën e tij të madhe. Emri i vërtetë i Pjetrit ishte Simon. Bashkë me vëllain e tij Andrean , Simon ishte një ndjekës i Gjon Pagëzorit. Kur Andrea e njoftoi Simonit për Jezusin e Nazaretit ai filloi ta ndjeki Atë! Jezusi e quajti Simonin-Kefa, një fjalë aramaike që do të thotë shkëmb“, dhe kjo ndodhi fill pas thënies së tij se ai e shikonte Jezusin si Mesia. Fjala greke për shkëmb, “petros”, u bë emri i ri. Ai është Pjetri i vetëm i përmendur në Dhiatën e Re.

Paqëndrueshmëria e tij e bëri Pjetrin një zëdhënës të natyrshëm për të dymbëdhjetët. Shpesh ai fliste para se të mendonte, dhe fjalët e tij e futën në siklet, e në probleme, e bënë që për pak desh të mbytej apo edhe desh përfundoi në kryq.

Jezusi e përfshiu Pjetrin në rrethin e tij të ngusht kur e mori sëbashku me Jakobin dhe Gjonin në shtëpinë e Jairit, ku Jezusi ngriti vajzën e Jairit nga të vdekurit (Marku 5: 35-43). Më vonë, Pjetri ishte mes atyre dishepujve që Jezusi zgjodhi të merrte me vete gjatë shpërfytyrimin (Mateu 17: 1-9).

Shumica prej nesh e kujtojnë Pjetrin për mohimin e Krishtit tri herë gjatë natës së gjyqit të Jezusit. Pas ringjalljes së tij, Jezusi i kushtoj kujdes të veçantë për të rehabilituar Pjetrin dhe për ti dhënë atij fuqi për të ecur përpara në besim.

 festën e Ditës së Pesëdhjetë , Fryma e Shenjtë erdhi mbi apostujt. Pjetri filloi t’i predikonte turmës. Veprat 2:41 na tregojnë se 3,000 vetë u kthyen në besim atë ditë. Për pjesën të librit të veprave sidomos 10 kapitujt e parë, Pjetri dhe Gjoni u persekutuan për qëndrimin e tyre për Krishtin. Në fillim të shërbesës së tij, Simon Pjetri u predikoi vetëm judenjve, por Perëndia i dha atij një vizion në Jopë të një mbulesë të madhe që përmbante të gjitha llojet e ushqimeve, duke e paralajmëruar atë që të mos thërriste asgjë të krijuar nga Zoti si të papastër. Pjetri pastaj pagëzoj centurionin romak Korneli dhe familjen e tij dhe kuptoi se ungjilli është për të gjithë njerëzimin.

Tradita thotë se përndjekja e të krishterëve të parë në Jeruzalem e çoi Pjetrin në Romë, ku predikonte ungjillin në kishën e sapolindur atje. Legjenda thotë se romakët kryqëzuan Pjetrin, por ai u tha se nuk ishte i denjë të ekzekutohej në të njëjtën mënyrë si Jezusi, kështu që ai u kryqëzua me kokë poshtë.

Përse është i famshëm Pjetri

Pasi u ftua nga Jezusi që të vinte, Pjetri doli nga barka e tij dhe për pak çaste shkonte në ujë (Mateu 14: 28-33). Pjetri e identifikoi me saktësi Jezusin si Mesia (Mateu 16:16), jo përmes dijes së tij, por të ndriçimit të Frymës së Shenjtë. Ai u zgjodh nga Jezusi për të dëshmuar shpërfytyrimin. Pas Rrëshajëve, Pjetri e shpallte me guxim ungjillin në Jerusalem, pa frikë nga arrestimi dhe përndjekja. Shumica e studiuesve e konsiderojnë Pjetrin burimin e dëshmitarit okular për Ungjillin e Markut. Ai gjithashtu shkroi libra 1 Pjetri dhe 2 Pjetri.

Karakteristikat e Pjetrit

Pjetri ishte një njeri besnik. Ashtu si 11 apostujt e tjerë, ai la profesionin e tij për të ndjekur Jezusin për tre vjet, duke mësuar prej tij për mbretërinë e qiellit. Pasi u mbush me Shpirtin e Shenjtë pas Rrëshajëve, Pjetri ishte një misionar i patrembur për Krishtin.

Dobësitë e Pjetrit

Simon Pjetri njohu frikë dhe dyshim të madh. Ai lejoi pasionet e tij të sundonin atë në vend të besimit në Zot. Gjatë orëve të fundit të Jezusit , Pjetri jo vetëm që e braktisi Jezusin, por i mohoi tri herë që edhe e njihte.

Çfarë mund të mësojmë nga Pjetri Apostulli

Kur harrojmë se Perëndia i ka situatat në kontroll si në kohën e Covid19, ne e tejkalojmë autoritetin tonë duke kufizuar Perëndinë. Perëndia punon nëpërmjet nesh, pavarësisht nga dobësitë tona njerëzore. Asnjë mëkat nuk është shumë i madhe për t’u falur nga Perëndia. Ne mund të bëjmë gjëra të mëdha kur ne vendosim besimin tonë në Zotin në vend të vetvetes.

Vendëlindja

I lindur në Betsaidë, Pjetri u vendos në Kapernaum.

Referenca Biblike

Pjetri shfaqet në të katër Ungjijtë, në librin e Veprave, dhe përmendet tek Galatasve 1:18, 2: 7-14. Ai shkroi 1 Pjetrin dhe 2 Pjetrin.

Profesioni

Peshkatar, një udhëheqës në kishën e hershme, misionare, shkrimtar Letërshkrimi.

Pema e familjes

Babai – Jona

Vëllai – Andrew

Vargjet kyçe

Mateu 16:18 “Dhe unë po ju them se ti je Pjetri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe portat e ferr nuk do ta kapërcejnë”. 

Veprat 10: 34-35 Atëherë Pjetri filloi të flasë: “Tani e kuptoj se sa e vërtetë është që Perëndia nuk tregohet favorizues, por pranon njerëz nga çdo komb që i frikësohet atij dhe bën atë që është e drejtë”. 

1 Pjetrit 4:16 Megjithatë, nëse vuani si i krishterë, mos u turpëroni, por lavdëroni Perëndinë që mbani atë emër.